Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Cimeliotheca

 Cimeliotheca

Könyvtárunk digitalizált kincsei

A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár dokumentumainak digitalizációja több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött el. A magyar ferencesség kutatóit először a szerzői jogi szempontból problémamentes szakirodalom honlapunkon történő hozzáférhetővé tételével segítettük. E folyamatba kapcsolódott be 2011-ben az Arcanum Kft, önkéntes felajánlásuk segítségével a korábbi, általunk digitalizált mintegy 30 köteten kívül további 110 dokumentum készült el 2011 nyarán.

2010-ben kidolgoztuk a teljes állományt érintő Bibliotheca Franciscana Hungariae Digitalis tervét, amely első munkafázisban az összes magyarországi ferences könyvtár legrégebbi állományát érinti, a középkori kéziratokat, ősnyomtatványokat, antikvákat, és az úgynevezett hungarika anyagot. A terv megvalósításához 2011-ben a NEFMI az NKA-n keresztül támogatást nyújtott könyvtárunknak, így készülhetett el 52 nagy értékű kódex és ősnyomtatvány „digitális változata”, amelyeket a szükséges metaadatokkal együtt alább teszünk elérhetővé.

Kódexek Budán

Cod.Med.01 —Miscellanea theologica. PDF Bibliogr.: BH 623. PDF; Szelestei N. László, Liebhard Eghenvelder egy kódexe az esztergomi Ferences Könyvtárban. Magyar Könyvszemle 93 (1977) 271–274. PDF
Cod.Med.02 —Terentius kódex. PDF
Cod.Med.07 —Pozsonyi kódex. PDF Bibliogr.: BH 632. PDF; Gábriel Asztrik, A Pozsonyi codex eredeti kézirata. Magyar Könyvszemle 64 (1940) 333–344. PDF; Pozsonyi kódex 1520. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Abaffy Csilla, Abaffy Erzsébet, Madas Edit. Budapest, 2004. (Régi magyar kódexek 29.) PDF
Cod.Med.11 —Bibliogr.: András, Vizkelety, Aspekte zur Entstehung und Funktion spätmittelalterlicher Sammelhandschriften. In: Deutsche Literatur des Spätmittelalters. Ergebnisse, Probleme und Perspektiven der Forschung. Greifswald, 1986. 385–391. (Wissenschaftliche Beträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Deutsche Literatur des Mittelalters 3.) PDF
Cod.Med.12 —Gregorius Magnus, Moralia. PDF Bibliogr.: BH 633. PDF

Kódexek Gyöngyösön

Cod.Med.Gyöngy.01 —Florentinus kódex. PDF

Ősnyomtatványok

01000652 —Temesvári Pelbárt (?1455–1504), Sermones Quadragesimales Pomerii fratris Pelbarti de Themeswar divi ordinis Sancti Francisci incipiu[n]t feliciter. - In [...] oppidio Hagenaw [Hagenau] : Expe[n]sis [...] Johannis Rynman; [...] per industriosum Henricum Gran, 1499. X. die mensis Novembris. - [1], L, [18] fol.; 21 cm. PDF
01000654/1 —Marci Manilii astronomicon liber primus. - [Venezia] : [Bernardinus de Vitalibus], [1498–1500?]. - 78 fol.; 21 cm. - Coll.1. PDF
01000654/2 —Index librorum qui in hoc volumine continentur. Censorinus de die natali. Ad. Q. Cerellium : Tabula Cebetis per Lodovicu[m] Odaxiu[m] e Graeco co[n]versa. Plutarchus de invidia [et] odio. Basilii oratio de invidia per Nicolau[m] Perottu[m] traducta. Basilii epistola de vita solitaria ad Gregorium Nazanzenum per Franciscum Filelphum e Graeco traducta. - [Venezia] : [Bernardinus de Vitalibus], [1498–1500?]. - [42] fol.; 21 cm. - Coll.2. PDF
01000654/3 —Bartoli Lucani Utinensis ad Innocentium pontificem max[imum] VIII. oratio. - [Roma] : Argirios opus hoc Eucharius [Silber] arte magistra impressit summa perlege lector ope, [1485–1487 ca.]. - [16] fol.; 21 cm. - Coll.3. PDF
01000654/4 —Sedente Innocentio VIII. pont[ifice] max[imo] Frederico III imp[eratore] suadente ab Francisco appellato Patavo iuriscons. atq[ue] advocato consistoriali [et] pauperum equite [et] comite oratore habita die XII. K[a]l[e]nd[as] Dece[m]bris, anno salutis M.CCCC.LXXX.IIII publico co[n]sistorio. - [Roma] : [Eucharius Silber], 1484 ca. - [12] fol.; 21 cm. - Coll.4. PDF
01000654/5 —Declamatio lepidissima ebriosi scortatoris aleatoris de vitiositate disceptantium / Condita a Philippo Beroaldo. - [Bologna] : Impressum Bononiae a Benedicto Hectoris, 1499. - [20] fol.; 21 cm. - Coll.5. PDF
01000655/1 —Biblia pauperum a domino Bonaventura edita omnibus predicatoribus perutilis. - [Strassburg] : [Johann Prüss], 1490. - [1], XXXIX fol.; 21 cm. - Coll.1. PDF
01001285 —Laskai Osvát (?1450–1511), Sermo[n]es domi[n]icales perutiles a quoda[m] fratre hungaro ordi[ni]s minoru[m] de observa[n]tia co[m]portati Biga salutis intitulati feliciter incipiunt. - In imperiali oppido Hagenaw : Impensis [...] Johan[n]is Ryman per industriu[m] Henricum Gran, 1498 die Vincentii martyris [jan. 22.]. - [436] fol. [=[6], a8-z8, A8-Z8, aa8-hh6]; 23 cm. PDF
Cod.Med.7 —Breviarium Premonstratense. PDF

Antikvák

01000655/2 —Biblia aurea cum suis historiis necnon exemplis veteris atque novi instrumenti. - Argentoraci : Ex edibus Matthie Schürerii, 1509 mense Augusto. - CXXII p.; 21 cm. - Coll.2. PDF
01000666 —Ordinarium Strigonien[se]. - Venetiis : Per d[omi]n[u]m Lucam Antoniu[m] de Giunta Florentinu[m], 1520. június 27. - 135 fol.; 20 cm. PDF Bibliogr.: BH 632a. PDF
01000710 —Psalterium cu[m] apparatu vulgari firmiter appresso : Lateinisch Psalter mit den teutschen dabey getruckt. - Argentine : Impressum per Joannem Knoblonch, 1508. - [4], CXXVI, [2] fol. PDF
Muz56/1 —Legenda sanctissime matrone Anne genitricis virginis Marie matris et Jesu Christi avie. - Lipsie : Ex officina Melchiaris Lottheri, 1517. - [21] fol.; 20 cm. - Coll.1. PDF
Muz56/2 —Trithemius, Johannes (1462–1516), De laudibus sanctissime matris Anne tractatus utilis domini Joannis Tritthemii abbatis Spanhemensis ordinis divi patris Benedicti. - Liptzie : Impressum per Melchiarem Lotterum, [151?]. - [23] fol.; 20 cm. - Coll.2. PDF
Muz56/3 —Szír Szent Efrém (306?–373?), Joannis Effrem Siri Edessene ecclesie diaco[n]i Sermones tam pii quam s[an]cti per Ambrosiu[m] Camaldulensem latinitate donati. - Argentoraci : Matthias Schürerius, 1509 mense Martio. - [98] fol.; 20 cm. - Coll.3. PDF

Hungarika

07700010 —Gyöngyösi Fazekas Chrisostomus János (–1675), Arani giapjubul Ekesittetet Ruha, a dücziöendö leleknek. - Löcsén : Samuel Brever által, 1665. - [90] p.; 13 cm. - Unikum. PDF
07700209 —Pázmány Péter (1570–1637), Az Sz. Irasrul, es az Anyaszentegyházrul, két rövid könyvecskék / Mellyeket irt Pazmany Peter. - Bechben : Nyomtatta Gelbhár Gergely, 1626. - [14], 153 p.; 19 cm. PDF Bibliogr.: RMK I. 552.; RMNY 1351.
Impresszum -- Adatkezelési tájékoztató