Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Kézikönyvek, forrásmunkák

Magyar rendtörténet

Rendtartományok története

Tabulák, rendi sematizmusok

Magyarországi kolostorok

Ferences szerzetesek

Harmadrend

 Kézikönyvek

Rendtörténeti kézikönyvek és forrásmunkák

A magyar ferences rendtörténet forrásait és legfontosabb feldolgozásait összegyűjteni igyekvő irodalmi tájékoztatónk magától értetődő módon nem hagyhatja figyelmen kívül a Rend egyetemes történetét tárgyaló alapvető kiadványokat sem: az általában csak Waddingként emlegetett Annales Minorum, valamint a Rend működését szabályozó pápai kiváltságleveleket összegyűjtő Bullarium Franciscanum súlyos kötetei megkerülhetetlenek a magyar történet kutatói számára is. (A két sorozat bibliográfiai leírását és esetleges nyilvános elérhetőségeit ld. a linkek alatt.) Az alapvető monográfiák közül itt egyelőre csupán a nyomtatásban két nyelven is megjelent, immár évszázados, de mindmáig nagy haszonnal forgatható összefoglalásra hívnánk fel kutatóink figyelmét:

  • Holzapfel, Heribert, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens. Freiburg im Breisgau, 1909.
  • Holzapfel, Heribert, Manuale historiae Ordinis Fratrum Minorum. Friburgi Brisgoviae, 1909.
  • valamint angol nyelvű, kizárólag elektronikus változata:
Impresszum -- Adatkezelési tájékoztató