Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria

Pax et Bonum!

Ön a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár honlapján jár.

Intézményünk a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány és a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány 2006. évi egyesítése óta a magyarországi obszerváns ferencesség könyvtári és levéltári dokumentumainak központi gyűjtőhelye. A Könyvtár részeként működnek a gyöngyösi és a szécsényi műemlékkönyvtárak, valamint a szombathelyi rendház gyűjteménye, a Magyar Ferences Levéltár pedig a mai Magyarország területén egykor volt valamennyi ferences kolostor történeti értékű iratanyagának őrzője.

Honlapunk a könyvtári és kézirattári katalógusok, valamint a levéltári segédletek hozzáférhetővé tételén túl egyéb információval is segíteni kívánja kutatóinkat: a magyarországi ferencesség múltját bemutató rövid összefoglaló mellett a rendtörténet legfontosabb kéziratos és nyomtatott forrásainak illetve történeti igényű feldolgozásainak folyamatosan bővülő bibliográfiája is helyet kapott, bizonyos esetben pedig a leírt munkákat digitalizált formában, közvetlenül is elérhetővé tettük.

U.i.o.gl.D.
Impresszum -- Adatkezelési tájékoztató