Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Enchiridion Könyvtár Levéltár Kézirattár Hírek - Kiadványok Cimeliotheca Galéria
Levéltártörténet

Kutatási szabályzat

Fondjegyzék

Pályázatok

 Antemohacsiana

XII.1. — Mohács előtti oklevelek gyűjteménye

110 db, darabjegyzékkel ellátva. Az okleveleket eredetileg római számokkal jelzetelték, ezt a jelenlegi rendben is megtartottuk.

I.) Laterán, 1261. március 23.

IV. Sándor pápa az esztergomi ferencesek kérésére megparancsolja az érseknek, hogy a ferences rendházakhoz közeli területen más szerzetesrendeket ne engedjen megtelepedni.

 

Fehérített hártya, plicáján kenderzsinóron függő ólompecséttel. (25x30 cm) MFL, Oklevelek I. (DF 275461)

 

III.) 1295.

VIII. Bonifác pápa búcsúk engedélyezése...

 

Fehérített hártya, plikáján vörös-arany selyemzsinór maradványai. (58x89 cm) MFL, Oklevelek III. (DF 275462) Vö. Bullarium Franciscanum IV. 371.: Reg. Vat. epist. 656., Wadding 1295/nr. XVIII. (Wadding 19313 V. 382.)

 

IV.) 1411>1378.

A csanádi káptalan átírja VI. Orbán pápának a boszniai vikaria részére kiadott bulláját a hitetlenek megtérítése ügyében...

 

Hártya, plikáján fehér selyemzsinór, amelyről a pecsét elveszett. (42x19 cm) MFL, Oklevelek IV. (DF 275463)

 

V.) 1396>1343>1321.

IX. Bonifác pápa megadja a jogot a magyar provinciának a hitetlenek térítésére...

 

Fehérített hártya, plicáján vörös-sárga selyemzsinóron függő ólompecséttel. (65x44 cm) MFL, Oklevelek V. (DF 275464)

 

VI.) 1406.

XII. Gergely pápa vikárius választására ad jogot a boszniai provinciának...

 

pergamen, ólompecsét 52x33 cm

 

 

VII. 1407. --- XII. Gergely pápa engedélyt ad az obszervánsoknak az athinai kolostor elfoglalására

pergamen, ólompecsét 49x33 cm

 

VIII. 1414. --- XXIII. János engedélyt ad hogy az obszervánsok a perecskei kolostort elfoglalhassák

pergamen, ólompecsét 43x23 cm

 

IX. 1415. --- fr. Gergely pálos generális a ...

pergamen 26x15 cm

 

X. hiányzik

 

XI. 1418. --- V. Márton pápa engedélyt ad, hogy az Ozorán levő kolostort az obszervánsok elfoglalják

pergamen, ólompecsét 32x52 cm

 

XII. 1422. --- V. Márton pápa engedélyt ad arra hogy a ferencesek Kapolban megtelepedjenek

pergamen, ólompecsét 28x48 cm

 

XIII. 1425. --- V. Márton pápa kiváltságot ad az újjáépített visegrádi rendháznak

pergamen, ólompecsét 33x53 cm

 

XIV. 1425. --- V. Márton pápa kiváltságokat adományoz a magyar és dalmát ferenceseknek

pergamen, ólompecsét 33x53 cm

 

XV. 1425. --- V. Márton pápa ferences gyóntatót kér

pergamen, ólompecsét 24x43 cm

 

XVI. 1425. --- V. Márton pápa a ferencrend tagjainak gyóntatásáról

pergamen, ólompecsét 27x43 cm

 

XVII. 1428--1478. --- Zsigmond király oklevelének átírt változata Mátyás korából kiváltságok adományozása a cseri, sebesi, hátszegi és orsovai rendházak számára

pergamen, függő viaszpecsét 65x40 cm

 

XVIII. 1433. --- IV. Jenő pápa kiváltságokat adományoz Harabko, Alsah, Kovinum, Haran, Cseri, Orsova, Kövesd, Hátszeg rendházak számára

pergamen, ólompecsét 42x63 cm

 

XIX. 1434. --- Baseli zsinat a ferences vikárius megerősítéséről

pergamen, ólompecsét 30x70 cm

 

XX. 1436. --- IV. Jenő engedélyezi klerikusok küldését papszentelésre a paphiány okán

pergamen, ólompecsét 27x42 cm

 

XXI. 1436. --- IV. Jenő pápa megerősíti a ferencesek kiváltságait

pergamen, ólompecsét 28x52 cm

 

XXII. 1436. --- IV. Jenő pápa engedélyezi egy-egy ferences rendház alapítását Ausztriában, Csehországban és Magyarországon

pergamen, ólompecsét 30x52 cm

 

XXIII. 1436. --- IV. Jenő pápa kiváltságlevele az összes szentségek kiszolgáltatásáról

pergamen, ólompecsét 30x50 cm

 

XXIV. 1438. --- IV. Jenő pápa megtiltja, hogy rendházakat szakítsanak el bosnyák provinciától és a dalmáthoz csatolják őket

pergamen, ólompecsét 30x46 cm

 

XXV. 1437. --- IV. Jenő pápa kiváltságlevele a ferencesek szentelési jogairól

pergamen 30x52 cm

 

XXVI. 1437. --- IV. Jenő pápa engedélye a bosnyák ferenceseknek a hívek bűnök alóli feloldásáról

pergamen, ólompecsét 27x50 cm

 

XXVII. 1437. --- IV. Jenő pápa endgedélye marchiai Jakab bosnyák vikárius számára, hogy Magyarországon 7 házat építhessen mivel a törökök 16 házat elpusztítottak

pergamen, ólompecsét 30x49 cm

 

XXVIII. 1437. --- IV. Jenő pápa engedélye a ferencesek számára, hogy,házaikban oldozhassák fel a betegeket

pergamen, ólompecsét 27x46 cm

 

XXIX. 1438. --- IV. Jenő, lásd. XXVII.

pergamen, ólompecsét 30x52 cm

 

XXX. 1438. --- IV. Jenő ua. mint XIX.

pergamen, ólompecsét 25x50 cm

 

XXXI. 1440. --- IV. Jenő pápa ajánlólevele Újlaki Dénes és Vajay János részére akik téríteni indultak

pergamen, ólompecsét 33x52 cm

 

XXXII. 1442. --- IV. Jenő pápa ajánlólevele Ujlaki Dénes részére

pergamen, ólompecsét 32x52 cm

 

XXXIII. 1444. --- IV. Jenő pápa a bosnyák provinciához tartozó magyar ferencesek számára kiváltságot adományoz, 1488. közjegyzői átiratban

pergamen 44x68 cm

 

XXXIV. 1444. --- IV. Jenő pápa a magyar bachiai Fábiánnak bosnyák vikáriussá választásáról

pergamen, ólompecsét 34x52 cm

 

XXXV. 1444. --- IV. Jenő pápa a boszniai provinciának kiváltságokat adományoz, 1488 Mátyás átiratában

pergamen, viasz függőpecsét 50x70 cm

 

XXXVI. 1444. --- Julián bíboros szentszéki legátus a budai és a pesti házak recepciojáról

pergamen, pecsét elpusztult 26x45 cm

XVII. századi papírmásolat is XXXVI/b. szám alatt

 

XXXVII. 1444. --- IV. Jenő pápa a boszniai provincia mindenkori vikáriusát a heretikusok inkvizitorává teszi

pergamen, ólompecsét 36x60 cm

 

XXXVII.a 1444. --- IV. Jenő pápa a boszniai provinciának kiváltságokat adományoz

papír, több oldal fűzött, Mátyás kori átírás 21x32 cm

XXXVIII. 1446. --- Péter cardinális a ferencesek számára kiváltságokat adományoz

pergamen, pecsét hiányzik 31x56 cm

 

XXXIX. 1446. --- IV. Jenő pápa bachiai Fábián bosnyák vikáriust házassági ügyekben inkvizitorrá nevezi ki

pergamen, ólompecsét 36x54 cm

 

XL. 1446. --- IV. Jenő pápa a bosnyák provinciának búcsút engedélyez

pergamen, ólompecsét 28x48 cm

 

XLI. 1446. --- IV. Jenő pápa a bosnyák provinciának kiváltságokat ad

pergamen, pecsét hiányzik 40x70 cm

 

XLII. 1447. --- Miklós elválasztja a magyar provinciát a bosnyáktól és kijelöli határait

pergamen, pecsét hiányzik 50x80 cm

 

XLIII. 1447. --- Miklós előző oklevelének közjegyzői átírása

pergamen, függő viaszpecsét 55x75 cm

 

XLIV. 1448. --- János cardinális az esztergomi, lippai, debreceni, szatmárnémeti, győri és váradi házak alapításáról

pergamen, pecsét hiányzik 43x53 cm

 

XLV.? 1480. --- Hunyadi Mátyás ...

szakadozott, töredezett rányomott viaszpecsét; valószínüleg 1763-ban készült másolat.
Ezt a számot viseli 1731-ben készült papír másolat a XLIV. számú oklevélről

 

XLVI. 1448. --- János pápai legátus a pataki ferences kolostor újjáépíté...

pergamen, függő viaszpecsét 50x30 cm

 

XLVII. 1448. --- Hunyadi János adománya a Hunyad megyei Chionok, Hátszeg és Dobokara ...

papír, 18.századi másolat 24x38 cm

 

XLVIII. 1451. --- V. Miklós pápa átadja az Újlaki konventet az erdélyi vajda kérésére a ferenceseknek

pergamen, ólompecsét 62x40 cm

 

XLIX. 1451. --- az előző oklevél átirata

37x48 cm

 

L. 1455. --- Kapisztrán Szt. János rendi testvérré fogadja Temesváry János budai plébánost és társait

pergamen, pecsét hiányzik 32x16 cm (18. századi átirat)

 

LI. 1455. --- Kapisztrán Szt. János rendi testvérré fogadja Balathy Pált és családját

papír, 18. századi másolat 33x21 cm

 

LII. 1455. --- V. László adománylevele

pergamen, rányomott viaszpecsét töredékes, hiányos 52x34 cm

 

LIII. 1458. --- Jakab ferencrendi generális a magyar provincia vikáriusválasztásáról

pergamen, későbbi átírás 51x33 cm

 

LIV. 1458. --- III. Callixtus pápa a magyar provincia előljáróinak választásáról

pergamen, ólompecsét 31x54 cm

 

LV. 1462. --- Széchy Dénes esztergomi érsek, Székely Mihály ferences apostasiájáról

pergamen, pecsét hiányzik 30x43 cm

 

LVI.) Róma, 1465. május 19.

II. Pál pápa obszerváns ferencesek megtelepedését engedélyezi az erdélyi Hunyadon.

 

Fehérített pergamen, két hajtásánál egérrágta hiánnyal; plikára fűzött kenderzsinóron függő 4 cm átmérőjű ólombulla, előlapján a trónon ülő II. Pál pápa képével, hátán Szent Péter és Pál apostolok szintén trónon ülő ábrázolásával. (49x27 cm) MFL, Oklevelek LVI. (DF ...)

 

Regeszta: II. Pál pápa az esztergomi érseknek. Hunyadi János az erdélyi Hunyadon Szűz Mária tiszteletére házat kezdett építeni azon szándékkal, hogy abba ágostonos remetéket hívjon, halála után azonban ez abbamaradt és a szerzetesek megélhetéséről sem gondoskodott senki. Mivel pedig Mátyás király és anyja, Erzsébet, ezt a házat az obszerváns ferenceseknek kívánja adni és ahhoz templomot, harangtornyot, hálótermet, kerengőt, ebédlőtermet és temetőt akar építtetni, ehhez a pápa engedélyét kéri. II. Pál pápa — különös tekintettel a hit terjesztésére, valamint az érintett terület szakadár és eretnek lakóira — megparancsolja az esztergomi érseknek, hogy informálódjon és ha valósnak találja a törekvést, engedélyezze a király kérését, a ferenceseknek pedig a megtelepedést.

Irodalom: Karácsonyi János, Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. Bp., 1924. 79.

 

Paulus episcopus servus servorum Dei venerabili fratri archiepiscopo Strigoniensi salutem et apostolicam benedictionem. Inter cetera desiderabilia cordis nostri intensis desideriis affectamus, ut ubique maiestas altissimi collaudetur in benedictionibus gratiarum et divinus cultus amplietur et ad hoc fidelium votis annuimus humilibus, quo sacre religionis augmentum et animarum salutem exinde cognoscimus provenire. Sane exhibita nobis nuper pro parte carissimi in Christo filii nostri Mathie regis Hungarie petitio continebat, quod bone memorie Iohannes de Hunyad eius genitor et, dum vixit, regni Hungarie gubernator quandam domum in honorem Beate Marie in oppido de Hunyad Albensis diocesis, dum viveret, edificari facere inceperat cum proposito et voluntate in eadem domo fratres ordinis heremitarum Sancti Augustini introducendi et collocandi, que domus ipsius Iohannis morte causante, ut premittitur, incepta minime perfecta neque pro sustentatione eorundem fratrum alias provisum extitit. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, tam ipse rex quam dilecta in Christo filia nobilis mulier Elizabeth eius genitrix domum ipsam a fratribus ordinis Minorum sub regulari observantia degentibus inhabitari cupiant, et ad hoc, ut ipsi fratres Minores inibi introducantur, eandem domum cum ecclesia, campanili, dormitorio, claustro, refectorio ac aliis officinis perfici et edificari facere desiderant, pro parte regis et eius genitricis predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut voluntate eiusdem genitoris non obstante eandem domum pro eorundem fratrum Minorum usu et habitatione edificandi seu edificari faciendi, necnon eandem domum etiam in conventum erigendi ipsisque fratribus dictam domum inhabitandi licentiam impartiri de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur regis et genitricis predictorum devotionem commendantes ac regularem observantiam et sacre religionis propagationem et presertim in partibus illis, que scismaticis et hereticis fedate dinnoscuntur, cultus divini augmentum vigere cupientes huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tue per apostolicam scriptam mandamus, quatinus de premissis te diligenter informes et si ea reppereris veritate subniti regi et eius genitrici prefatis dictam domum perficiendi ac cum ecclesia, campanili, claustro, dormitorio, refectorio, cimiterio et aliis officinis construi et edificari faciendi, necnon eosdem fratres Minores in illa introducendi ipsisque fratribus eam inhabitandi et apud illam perpetuo manendi eisdemque fratribus Minoribus eam recipiendi auctoritate nostra licentiam concedas pariter et facultatem, non obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti ordinis etiam iuvamento confirmatione apostolica vel quam firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscunque. Nos enim eisdem fratribus inibi p[...] manentibus ut omnibus et singulis exemptionibus, indic[...] prerogativis, concessionibus et indulgentiis eidem ordini Minorum per sedem apostolicam generaliter concessis ad aliorum [...] instar uti, frui pariter et gaudere possint concedimus per presentes. Iure parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, quartodecimo Kalendas Iunii, pontificatus nostri anno primo.

 

 

LVII. 1466. --- II. Pál pápa a magyar konventek fegyelméről

pergamen

 

LVIII. 1466. --- II. Pál pápa a szécsényi rendházról

pergamen, ólompecsét 28x50 cm

 

LIX. 1462. --- II. Pius pápa a szenthelyek ferencesek általi látogatásáról

pergamen, ólompecsét 34x52 cm

 

LX. 1471. --- Vilmos és társai kardinálisok 100 napos búcsút engedélyeznek a szepes megyei Stollenben

pergamen, korrodált fémtokban, töredezett viaszpecsét 28x60 cm

 

LXI. 1473. --- Jászói konvent bizonyságlevele

papír, XVIII. századi másolat 25x30 cm

 

LXII. 1475. --- IV. Sixtus stb.

pergamen

 

LXIII. 1471. --- IV. Sixtus pápa visszavonja Callixtus pápa rendelkezéseit

pergamen, rongálódott, töredezett függő viaszpecsét 41x35 cm

 

LXIV. 1476. --- IV. Sixtus pápa megerősíti a magyar provincia határait és elválasztását a bosnyáktól

pergamen, 50x30 cm

 

LXV. 1514. --- III. Callixtus oklevelének átirata

pergamen, ólompecsét 45x30 cm

 

LXVI. 1477--1499. --- IV. Sixtus oklevelének átírása

pergamen, viaszpecsét rongált fémtokban 65x50cm

 

LXVII. az előző oklevél közjegyzői átírása

pergamen, 65x50 cm

 

LXVIII. 1479. --- IV. Sixtus pápa oklevelének átírása gyóntatójának megválasztásáról

pergamen, rongált függőpecsét 38x20 cm

 

LXIX. 1491. --- VIII. Ince pápa oklevele 12 új rendház alapításáról

pergamen, 42x12 cm

 

LXX. 1491. --- Szekcsői Gergely generális vikárius és társai kiadványa az obszervánsok és konventuálisok közötti békéről

pergamen, függő viaszpecsét 54x32 cm

 

LXXI. 1492. --- Huszti András, Balpataki Nagy Jánosnak a rend tagjává fogadásáról

pergamen 30x20 cm

 

LXXII. 1492. --- VI. Sándor magyarországi házakról

pergamen, ólompecsét 56x34 cm

 

LXXIII. ua.

56x34 cm

 

LXXIV. ua.

kétoldalra írt papír másolatban 40x32 cm

 

LXXV. 1492. --- VI. Sándor az obszervánsok és a konventuálisok közötti egyezségről

pergamen, ólompecsét 40x32 cm

 

LXXVI. 1493. --- VI. Sándor az obszervánsoknak adja a Csanádon levő Szent Gellért kolostort

pergamen, ólompecsét 55x30 cm

 

LXXVII. 1496. --- Ivan grof Corbavia comese özvegye megalapítja az Acchynai kolostort erősen rongált

pergamen, függő viaszpecsét 35x25 cm

 

LXXVIII. 1496. --- Több ferences vonatkozású pápai bulla közjegyzői átírása

pergamen 65x50 cm

 

LXXIX. 1497. --- VI. Sándor a váradi és a szegedi konventekről

pergamen, ólompecsét 55x33 cm

 

LXXIXa.) 1498. április 1.

Laskai Osvát vikárius rendi testvérré fogadja Ballai Jánost

 

Hártya, hátára nyomott papírfelzetes pecséttel. (25x35 cm) MFL, Oklevelek LXXIXa. (DF 275538)

 

In Christo sibi carissimo egregio Iohanni de Bala frater Osualdus de Lasko ordinis Minorum regularis observancie professor reverendissimi in Christo patris ministri generalis in vicaria regni Hungarie quoad fratres dicti ordinis de observancia vicarius licet immeritus salutem et pacem in Domino sempiternam cum oracionum suffragio salutari. Quamvis ex caritatis debito omnibus in spiritualibus teneamur illustris tamen longeamplius obligamur quorum dilectionem textis bemeficiorum indiciis frequencius experimur. Proinde tue devocionis sinceritatem attendens quam ob Dei omnipotentis reverenciam ac beatissimi patris nostri seraphici Francisci merita gloriosa ad nostrum geris ordinem uti fratrum meorum veridica percepi relacione dignum fore putavi ac divine acceptabile voluntati ut ab ipso ordine prerogativam sencias spiritualium graciarum verumque nudi temporalibus bonis huiuscemodi caritatis vicem nequaquam temporaliter rependere valemus spiritualibus nichilominus beneficiis recompensare affectamus eapropter ego, qui licet indignus curam fratrum prefate vicarie gero te una cum generosa domina _ _ _ consorte necnon filiis et filiabus tuis natis et nascituris ad nostram confraternitatem ac ad universa et singula dicte vicarie fratrum suffragia in vita recipio pariter et in morte plenam vobis participacionem omnium carismatum et spiritualium bonorum, que per fratres iam dicte vicarie operari et acceptare dignabitur, clemecia salvatoris tenore presencium graciose conferendo. Datum in conventu nostro Pesthiensi, prima die mensis Aprilis, anno deitatis incarnate millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.

 

 

LXXX. 1477. --- Korábbi ferences vonatkozású pápai bullák átírása a sárospataki ferencesek részére

pergamen 50x50 cm

 

LXXXI. 1480. --- Mátyás vámmentességet ad Vajdahunyad részére

papír, másolat 38x24 cm

 

LXXXII. 1500. --- Egyed ferencrendi vikárius a jubileumi év búcsújáról

pergamen, korrodált fémdobozban viaszpecséttöredék 50x30 cm

 

LXXXIII. 1501. --- Péter pápai legátus átírja Sándor pápa 1500-ban kelt bulláját az athynai barátok számára

pergamen, rongálódott, hajtásoknál szakadozott 80x60 cm

 

LXXXIV. 1501. --- VI. Sándor pápa bizonyságlevele az obszervánsok és a konventuálisok egyezségéről

pergamen, hajtásoknál szakadozott, penészfoltos, pecsét hiányzik 70x55 cm

 

LXXXV. 1502. --- VI. Sándor pápa bizonyságlevele a váradi és a szegedi kolostorok, illetve a konventuálisok és az obszervánsok közötti békéről

pergamen, ólompecsét 65x45 cm

 

LXXXVI. 1502. --- VI. Sándor pápa a konventuálisok és obszervánsok közötti ellentétről

pergamen, ólompecsét 30x50 cm

 

LXXXVII. 1504. --- II. Gyula páppa a veszprém egyházmegyei tárnoki kolostor ügyében

pergamen, rányomott töredékes viaszpecsét 40x15 cm

 

LXXXVIII. 1503. --- Bachiai András generalis vikarius a Nagybégányban élő Simont rendtaggá fogadja

papír, XVIII. századi másolat 33x25 cm

 

LXXXIX. 1507. --- II. Gyula hozzájárul ahhoz, hogy a ferencesek templomaik részére értékes ruhákat elfogadjanak

pergamen 50x15 cm

 

XC. 1508. --- II. Gyula pápa megtiltja az esztergomi érseknek hogy a ferencesek kiváltságait megnyirbálja

pergamen, ólompecsét 45x25 cm

 

XCI. 1509. --- II. Gyula pápa az obszervánsok és a konventuálisok közötti viszályról

pergamen, pecsét hiányzik 50x35 cm

 

XCII. 1511. --- II. Gyula a fenti tárgyban

pergamen, korrodált fémtokban töredékes viaszpecsét 50x35 cm

 

XCIII. Az előző oklevél 1755-ben készült papír másolata hitelesítő pecséttel ellátva

35x25 cm

 

XCIV. 1512. --- II. Gyula pápa a jubileumi évben összegyűlt adományokból való részesedésről

pergamen, korrodált fémtokban viaszpecsét 30x40 cm

 

XCV. 1513. --- X. Leo pápa megerősíti IV. Jenő pápa kiváltságlevelét

pergamen, hajtásoknál rongált 50x30 cm

 

XCVI. Az előző oklevél közjegyzői átírása

pergamen, pecsét hiányzik 40x40 cm

 

XCVII. 1514. --- Laskoy Miklós átírja Jeromos ügyhallgató valamint II. Gyula pápa kiálltványát

pergamen 60x50 cm

 

XCVIII. 1515. --- X. Leó pápa megtiltja a Szlavoniai őrség a rendtartománytól való elszakadást

pergamen, függő viaszpecsét 35x40 cm

 

XCIX. Dési Balázs a magyar provincia vikáriusának pásztorlevele

többször elázott papír, többször ragasztott 45x35 cm

 

C. az előző oklevél másolata

papír, XVIII. századi 40x30 cm

 

CI. 1518. --- X. Leó pápa menlevele a kolduló barátok részére

pergamen 40x55 cm

 

CII. 1519. --- X. Leó pápa a pécsi egyházmegyében fekvő Szentgyörgy városában lakó ferenceseknek megparancsolja, hogy az eladott egyházi tárgyakat vátsák vissza és adják át a kolostor kegyurának

pergamen 50x20 cm

 

CIII. 1522. --- Közjegyzői átírás korábbi búcsukról

erősen rongált pergamen, hiányzó függő pecsét 40x50 cm

 

CIV. 1522. --- Segesdy Antimus a magyar provincia provinciálisa Csaphy Györgyöt a rendi testvérré fogadja

pergamen, jó állapotú függő viaszpecsét 35x40 cm

 

CV. 1522. --- X. Leo CI. sz. oklevelének közjegyzői átírása

pergamen, rongált 40x45 cm

 

CVI. 1524. --- X. Leó pápa korábbi bullájának közjegyzői átírása, a ferences kolostorokban történő temetésről

pergamen, függő viaszpecsét 40x50 cm

 

CVII. 1525. --- VII. Kelemen pápa megengedi, hogy Körmendet és más nem megfelelő helyeket a barátok elhagyhassanak

pergamen 20x50 cm

 

CVIII. 1525. --- VII. Kelemen pápa megerősíti a rendnek a hitetlenek inkvizíciója tárgyában adott összes kiváltságokat

pergamen 25x50 cm

 

CIX. 1525. --- VII. Kelemen pápa bullája, a rendi fegyelem alól egyetlen barát sem kivétel

pergamen 30x50 cm

 

CX. 1526. --- II. Lajos magyar király a Pesti és Budai rendházaktól kapott kölcsönről

papír, töredezett viaszpecsét 30x40 cm

 

Impresszum